Veselība ir dārgums, kura vērtību apzināmies parasti tikai tad, kad ... Par savu veselības saglabāšanu esam atbildīgi paši. Lai indivīds spētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un izpildīt sev uzticētos uzdevumus visa mūža garumā, viņam ļoti svarīga ir savas veselības uzturēšana, saglabāšana un tās atgūšana, ja radusies kāda saslimšana.

Cilvēkam kā sociāli individuālai būtnei pastāv informācijas nepieciešamība. Tā jau kopš seniem laikiem tiek iegūta visdažādākajos veidos, bet vēsturiski informācijas ieguves veids bijis katram laikmetam atbilstošs. Mūsdienu steidzīgais un aizņemtais cilvēks ļoti bieži par informācijas avotu izmanto visplašāko informācijas krātuvi Internetu.

Tātad informācija par veselību ir ļoti svarīga, lai cilvēks justos apmierināts un piepildīts, tā nes drošības un miera sajūtu. Šāda informācija cilvēkam arī sniedz palīdzību konkrētas rīcības izvēlē, nenovilcinot ārstēšanas uzsākšanu, bet palīdzot izvēlēties vispiemērotāko ārstēšanas ceļu.

Ir radīta interaktīva informācijas apmaiņas un saskarsmes vide gan veselības aprūpes speciālistiem, gan nespeciālistiem, kur informāciju iespējams ne tikai iegūt, bet arī paust savu viedokli, pieredzi un uzskatus, tādējādi veidojot attieksmi pret notiekošo veselības aprūpes sistēmā.

Informācija, kuru iespējams saņemt speciālistiem un nespeciālistiem, ir atšķirīga. Ir radīts mehānisms, kā speciālisti var saņemt informāciju par recepšu medikamentiem un citiem aktuāliem jaunumiem veselības aprūpē.

Medikamentu katalogs – apvienots LR un EU zāļu katalogs, ietverot reģistrācijas datus, lietošanas instrukcijas, zāļu aprakstus, valsts kompensācijas kārtību, aprēķinus un apdrošinātāju piedāvāto kompensācijas kārtību, cenas.

Vortālā iAptieka.lv tiek piedāvāta unikāla iespēja – notikumu kalendārs, ar tā palīdzību iespējams izveidot savu darba plānu no notikumiem, kas svarīgi gan veselībai – vakcinācija, medikamentu lietošana, ārsta apmeklējums, gan ikdienas dzīvei – pēc saviem ieskatiem, ļaujot aprēķināt patērētos materiālos līdzekļus.

Lietotājiem tiek dota iespēja reģistrēties, kas sniegs dažādus ieguvumus, kā arī ļaus lietotājiem komunicēties savstarpēji. Meklējot atbildes, rodas jautājumi, atbildes uz tiem, rada jaunus jautājumus.

Dzīvo vesels, dzīvo saskaņā ar sevi!
© iAptieka
Lietošanas noteikumi | Par mums | Reklāmas iespējas