iAptieka.lv ir SIA "Insbergs" īpašums, kas satur orģinālmateriālus un atvasinātus materiālus no citiem avotiem. iAptieka.lv informācija ir aizsargāta saskaņā ar LR likumu par autortiesībām.

iAptieka.lv ievietotās informācijas kopēšana vai izplatīšana bez atbilstošām atsaucēm ir stingri aizliegta.

Ja vēlaties izmantot iAptieka.lv publicētos materiālus, lūdzu, informējiet mūs, rakstot uz e-pasta adresi redakcija@iAptieka.lv.

Trešām personām nav tiesību izmantot šos iAptieka.lv publicētos materiālus bez rakstiskas atļaujas.

Informācijas pārpublicēšana atļauta ar atsauci uz www.iAptieka.lv. Internetā izplatītai informācijai ir jāpievieno atsauce HTML kodā.

iAptieka.lv redakcija aicina lasītājus izteikt savu viedokli, rakstot komentārus un vēstules redakcijai, kā arī iesaistīties diskusijās un sarunās, ievērojot morāles un pieklājības normas, nekurinot rasu vai sociālo naidu.

Redakcija saglabā tiesības dzēst un cenzēt neētiskus, personas cieņu vai privātās intereses aizskarošus komentārus, ar redakciju nesaskaņotu reklāmu.

Reģistrējoties kā lietotājs, Jūs piekrītat: sniegt patiesu, precīzu, derīgu un pilnīgu informāciju par sevi kā tas prasīts pakalpojuma reģistrācijas formā, sekot un nekavējoties papildināt reģistrācijas datus, lai tie būtu patiesi, precīzi, derīgi, pilnīgi. Pretējā gadījumā iAptieka.lv ir tiesības uz laiku vai pilnībā pārtraukt sadarbību.

Redakcija apņemas nenodot trešajām personām Jūsu sniegtos personīgos datus, izņemot gadījumus, kad tos pieprasa tiesībsargājošās iestādes.

iAptieka.lv ir demokrātiska telpa, kurā atļauts izteikties ikvienam, saskaņā ar lapas lietošanas noteikumiem – iesūtot rakstus, idejas, rosinot sarunas.

Iesūtot materiālus iAptieka.lv redakcijā, Jūs nododat visas savas autortiesības šīs informācijas lietošanā.

Dažkārt redakcijas viedoklis var nesakrist ar autoru viedokli.

Par iAptieka.lv publicēto reklāmu saturu atbildīgi ir reklāmas devēji.
© iAptieka
Lietošanas noteikumi | Par mums | Reklāmas iespējas